Ключови цели и основни дейности:

Цел 1: Създаване на практика за оценка на ефективността и ефикасността от прилагането на изискванията на европейското законодателство

Цел 2: Взаимодействие на заинтересованите страни за прилагане на принципите на кръговата икономика и ефективно управление на отпадъците

Включете се в онлайн проучването

Целеви групи

Предприятия, които произвеждат пластмасови опаковки

Предприятия, които произвеждат за пазара опаковани стоки

Предприятия, които продават опаковани стоки

Предприятия за разделно събиране и организации по оползотворяване

Общини

Неправителствени организации