Мерките обхващат целия жизнен цикъл на опаковките По-малко опаковки, по-малко отпадъци, ограничения за определени формати опаковки Някои видове пластмасови опаковки […]
Използването на употребени пластмасови и метални опаковки е тема, по която в България много се говори от години, но направеното […]
Работната група за въвеждане на депозитна система в България проведе среща за запознаване с опита на румънски експерти, участвали при […]
До 2029 г. на територията на ЕС следва да бъдат изградени депозитни системи за връщане на празни пластмасови бутилки. В 17-те […]
Министерският съвет прие Постановление за създаване на Съвет за кръгова икономика. Съветът за кръгова икономика е постоянно действащ консултативен орган […]
Евронюз Въвеждане за задължителни депозитни системи за всички държави до 2029 г. и създаване на условия за устойчивост и многократна […]
Нов шишеяд за събиране на пластмасови бутилки, който ще провокира жителите към разделно събиране на отпадъци е поставен в Градската […]
На 28.03.2204 се проведе кръгла маса на тема „Новото европейско законодателство за опаковките и отпадъците от опаковки и ролята на […]
Министърът на околната среда и водите Юлиян Попов взе участие в поредна среща с представители на заинтересованите страни за отчитане […]
До месец се очаква да се решат споровете между производителите на напитки, търговците и рециклиращите организации относно въвеждането на националната […]