Работната група за въвеждане на депозитна система в България проведе среща за запознаване с опита на румънски експерти, участвали при […]