Работната група за въвеждане на депозитна система в България проведе среща за запознаване с опита на румънски експерти, участвали при въвеждането на депозитната система в Румъния. Срещата се проведе с участието на заместник-министъра на околната среда и водите Николай Сиджимов.

Участниците в работната група – представители на Българска стопанска камара, производители на безалкохолни напитки и пивовари, рециклатори, търговски вериги, организации по оползотворяване на отпадъци от опаковки, Българска асоциация за защита на потребителите, имаха възможност да получат практически съвети как да бъде организирана депозитната система в страната ни.

Местата за събиране на депозитните опаковки трябва да са удобни за хората; задължената индустрия покрива разходите на депозитната система; системният оператор да няма право да разпределя печалба; събраните депозитни опаковки да са собственост на оператора – това са най-важните принципи, извлечени от практическия опит в Румъния, които според гостуващите експерти трябва да бъдат спазвани, за да се избегнат проблеми при въвеждането на системата.

Румънските експерти представиха структурата на системния оператор на депозитната система, както и етапите и начина за осъществяване на контрол върху неговата дейност. Те споделиха с българските си колеги разбирането, че депозитната система е най-ефективният метод за събиране на чисти и висококачествени рециклируеми материали. Нейното функциониране трябва да бъде паралелно и в допълнение на действащите системи, които изпълняват принципа за разширена отговорност на производителя.

На срещата присъстваха и изпълнителите на договора с Министерство на околната среда и водите по обществената поръчка „Въвеждане на нов модел за разделно събиране на отпадъци от опаковки в България“, от които се очаква да предложат логистична организация за внедряването на депозитната система в България при спазване на принципите за ефективност и ефикасност на системата, удобство и справедлив достъп на потребителите, ефективност на разходите и най-нисък екологичен отпечатък при избора между алтернативите. Срокът за изготвяне на анализа е три месеца след подписване на договора, считано от 8 април 2024 г., като резултатите от него ще бъдат подложени на широка обществена дискусия с всички заинтересовани страни.

Заместник-министър Сиджимов информира, че в МОСВ се очаква в кратък срок да бъдат предоставени становища от членовете на работната група по изготвени от министерството предложения за законодателни изменения, които да определят структурата на депозитната система в България.

Категория: