Българската стопанска камара (БСК) и Българската камара на химическата промишленост (БКХП) организират заключителна конференция по проект „Оценка на ефективността и ефикасността на […]
По-малко ненужни опаковки и отпадъци Забрана на неразградими химикали в опаковките на храните Всеки европеец генерира почти 190 кг отпадъци […]
В София днес се проведе конференцията „Зелена трансформация: Кръгова икономика и устойчиво развитие – хора, материали и бизнес модели“, организирана […]
На 19 октомври, екипът на БСК за управление на проекта за пластмасовите продукти за еднократна употреба (ППЕУ), финансиран по ОП „Добро управление“, […]
Българска стопанска камара – съюз на българския бизнес (БСК) е неправителствена организация, учредена на 25 април 1980 г. В своята над […]
БКХП е създадена на 15 юли 1994 година от 40 български химически фирми на доброволна и професионална основа. Фирмите, членове […]
Европейската комисия предложи за първи път мерки за предотвратяване на замърсяването с пластмасови микрочастици от непреднамерено изпускане на пластмасови гранули или […]
идл България отчита намаление на пластмасата в опаковките на продуктите от собствените си марки с 27% за 2022 г. Така […]
Компаниите от групата Schwarz изпреварват заложеното в своята REset Plastic стратегия и си поставят още по-амбициозни цели за следващите години […]
Coca-Cola The Voice Happy Energy Tour успя да реализира събирането и рециклирането на еквивалента на броя раздадени по време на […]