Българската стопанска камара (БСК) и Българската камара на химическата промишленост (БКХП) организират заключителна конференция по проект „Оценка на ефективността и ефикасността на прилагането на законодателството за управление на отпадъци от определени пластмасови продукти за еднократна употреба (ППЕУ)“, който е финансиран от Оперативна програма „Добро управление“.

Конференцията ще се проведе на 28 ноември 2023 г., от 10 до 13 часа, в зала „Кеплер-452Б“, в ЦУМ – София.

Основна тема по време на конференцията ще бъдат пластмасовите продукти за еднократна употреба, приложението на съответното законодателство и споделяне на европейския опит, който проучихме в рамките на проекта. Ще бъдат засегнати теми, като организациите по оползотворяване, прилагането на разширената отговорност на производителите, прилагането на изискванията на Наредбата за намаляване на въздействието на определени пластмасови продукти върху околната среда.

В заключителната дискусия бъдат обсъдени препоръки за промени и мерки за подобряване на изискванията на законодателството в тази област.

Участието е безплатно, но с предварителна регистрация до 25 ноември ТУК !

За контакт: 02 93 209 21; 02 93 209 33v.dimitrov@bia-bg.commartin@bia-bg.com.

ПРОГРАМА

  9.30 – 10:00 ч Регистрация на участниците
10.00 – 10:15 ч

 

Откриване на семинара и приветствие от ръководствата на Българската стопанска камара (БСК) и Българската камара на химическата промишленост (БКХП)
10:15 – 10:45 ч

 

Докладването за прилагане на наредбата и напредъкът на дискусията по проекта на Регламент за пластмасовите опаковки и отпадъците от тях

Лектор: представител на Министерството на околната среда и водите (МОСВ)

10:45 – 11:15 ч Представяне на резултатите от дейностите по проект „Оценка на ефективността и ефикасността на прилагането на законодателството за управление на отпадъци от определени пластмасови продукти за еднократна употреба“

Лектор: Владимир Димитров, БСК

11.15 – 11.20 ч. Въпроси и отговори
11.20 – 11:50 ч

 

Представяне на анализ на практиките по прилагане на Директивата за ППЕУ в европейски страни

Лектор: Илияна Павлова, БСК

11:50 – 12:00 ч. Пластик Пакт България и депозитната система

Лектор: Яна Иванова, Сдружение „Храни и напитки“

12.00 – 12.10 ч. Въпроси и отговори
12:10 – 13:00 ч.

 

 

Дискусия – предложения за промяна и подобряване

Прилагане на изискванията на Наредбата за намаляване на въздействието на определени пластмасови продукти върху околната среда

Модератори: Ренета Копанданова (БКХП) и Владимир Димитров, БСК

13.00 – 13:45 ч Двустранни разговори и лек бюфет

 

Категория: