Българската стопанска камара (БСК) и Българската камара на химическата промишленост (БКХП) организират заключителна конференция по проект „Оценка на ефективността и ефикасността на […]