Министерският съвет прие Постановление за създаване на Съвет за кръгова икономика. Съветът за кръгова икономика е постоянно действащ консултативен орган […]
Евронюз Въвеждане за задължителни депозитни системи за всички държави до 2029 г. и създаване на условия за устойчивост и многократна […]