Използването на употребени пластмасови и метални опаковки е тема, по която в България много се говори от години, но направеното […]