идл България отчита намаление на пластмасата в опаковките на продуктите от собствените си марки с 27% за 2022 г. Така […]
Компаниите от групата Schwarz изпреварват заложеното в своята REset Plastic стратегия и си поставят още по-амбициозни цели за следващите години […]
Coca-Cola The Voice Happy Energy Tour успя да реализира събирането и рециклирането на еквивалента на броя раздадени по време на […]
Всички се стремим към по-чиста околна среда и по-добър живот. Чрез малки, но значими действия в ежедневието, можем да допринесем за […]
Търсенето на екологични и здравословни алтернативи за различни аспекти от нашето ежедневие доведе до въвеждането на много промени. Така например […]
Европейският инвестиционен фонд (ЕИФ) ще участва с 50 милиона евро във Фонда за кръгово рециклиране на пластмаси — европейски фонд […]
Над 50 обекта, сред които фитнеси, заведения, спортни зали, събития и детски центрове вече не изхвърлят пластмасовите бутилки и алуминиеви […]
Европа върви към нови по-революционни цели за опаковките. От 2030 г. всички опаковки, които се пускат на пазара на ЕС […]
От ключово значение е не само за бутилките, но и за другите опаковки, предназначени за контакт с храни, каза за […]
Собственици на ресторанти, дискотеки, барове, фитнеси и други обекти, които имат много отпадъци от пластмасови бутилки и алуминиеви кенове, откриха […]