Разделното изхвърляне на отпадъците е част от съвременния живот и започва с осъзнатото решение за личното участие на всеки от […]
Знаете ли, че всеки тон рециклирана хартия спасява 13 дървета, а 1 килограм рециклирана хартия спестява използването на 32 литра […]
Кръговата икономика се основава на три принципа: Елиминирайте отпадъците и замърсяването Първият принцип на кръговата икономика е премахването на отпадъците […]