Конкурс за видеоклип на тема „Аз събирам разделно отпадъци от опаковки“ организират Община Стара Загора и Организация по оползотворяване на […]