На 28.03.2204 се проведе кръгла маса на тема „Новото европейско законодателство за опаковките и отпадъците от опаковки и ролята на […]