Българската стопанска камара напомня на заинтересованите лица, че във връзка с изпълнение на разпоредбите на чл.31 от Наредба за намаляване на […]
На 8 декември 2022 г., в хотел Форум – София се проведе национална хибридна конференция за представяне на проект „Оценка […]